Számos magyarországi vonalas és ipari létesítmény engedélyezésében vettünk részt. Vállaljuk a tervezett létesítmény engedélyezési szükségességének vizsgálatát, hatósági egyeztetését.
Amennyiben a projekt a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik,

  • előzetes konzultáció
  • előzetes vizsgálat (EVD)
  • környezeti hatásvizsgálat (KHT)
  • egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (EKHE/IPPC),

vállaljuk a szükséges vizsgálatok elvégzését, a dokumentáció összeállítását, igény esetén engedélyezésre történő benyújtását.
Természetesen nem minden beruházás éri el a rendeletben meghatározott küszöbértékeket. Megvizsgáljuk és a rendelet 13. számú mellékletének kitöltésével támogatjuk a beruházás engedélyezési folyamatát.

A fentieken túlmenően vállaljuk:

  • pontforrás létesítési engedélyezési kérelem
  • vízbázis egyedi vizsgálat
  • NATURA hatásbecslés összeállítását.